Monthly Archives: Μαΐου 2012

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙ. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

απο τη Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Παπασταματίου Κλεοπάτρα

Αθήνα 2009

«Η παρούσα εργασία αποτελεί έναν σύντομο οδηγό των κυριοτέρων περιόδων συντήρησης και αναστήλωσης των μνημείων στα νεότερα χρόνια (τέλος 19ου αι. – αρχές 20ου αι. ). Πρόκειται για τις επεμβάσεις εκείνες, που προσέδωσαν στα περισσότερα μνημεία την σημερινή τους μορφή. Σκοπός είναι η κατανόηση των αλλότριων στοιχείων (δομικών ή μορφών φθοράς), που συχνά παρατηρούνται και καταγράφονται κατά την διαδικασία εκπόνησης μιας μελέτης συντήρησης. Στα εκτεταμένα προγράμματα αναστήλωσης και συντήρησης των μνημείων
που εκτελούνται σήμερα, το κύριο μέλημα είναι η διόρθωση αυτών των επεμβάσεων και η άρση των φθοροποιών παραγόντων που δημιούργησαν. »

Για να δείτε την εργασία πατήστε τον σύνδεσμο : http://pesa.com.gr/files/ekpaideytikh%2008.pdf

Άρθρα για τη συντήρηση, που έχουν δημοσιευθεί στο Ανασκαφικό Περιοδικό: Ανάσκαμμα

Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ IN SITU ΤΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ : ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ IN SITU (ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΔΑΣΑΚΛΗ)

Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ IN SITU ΤΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΙΩΓΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗ)

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ)

Η ΒΙΟΓΕΝΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥΡΝΟΥ)

Χρήσιμες Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις

The Getty http://www.getty.edu/

AATA Online http://aata.getty.edu/Home

AIC – American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works http://www.conservation-us.org/

AICCM – The Australian Institute for the Conservation of Cultural Material http://www.aiccm.org.au/

CoOL http://cool.conservation-us.org/

ICON – Institute of Conservation http://www.icon.org.uk/

ICCROM – International Centre for the Study of the Preservation and Restoration Property http://www.iccrom.org/

ICOM CC – International Council of Museums Committee for Conservation http://www.icom-cc.org/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ICOM http://www.istomediahost.gr/icom/

ICOMOS – International Council on Monuments and Sites http://www.icomos.org/en/

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ICOMOS http://www.icomoshellenic.gr

IIC – International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works http://www.iiconservation.org/

CCI – Canadian Conservation Institute http://www.cci-icc.gc.ca/index-eng.aspx

CAC – Canadian Association for Conservation ACCR – Canadian Association of Professional Conservators http://www.cac-accr.ca/home http://capc-acrp.ca/index.asp

BCIN – Bibliographic Database of the Conservation Information Network http://www.bcin.ca/

Journal of Conservation and Museum Studies http://jcms-journal.com/

UNESCO http://www.unesco.org/new/en/unesco/ ,      http://whc.unesco.org/

SPNHC- The Society For The Preservation of Natural History Collections http://www.spnhc.org/

ICCM – International Committee for the Conservation of Mosaics http://www.iccm.ac.cy/

Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία – The Hellenic Society for Archaeometry http://www.archaeometry.gr/index.php/en/

Archaeology & arts http://www.archaiologia.gr/

ΠΕΣΑ – Πανελλήνιας Ένωσης Συντηρητών Αρχαιοτήτων http://pesa.com.gr/

ΜΙΕΤ- Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης http://www.miet.gr

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού http://www.yppo.gr

E-conservation, The online magazine http://www.e-conservationline.com/

Yale University Art Gallery http://artgallery.yale.edu

Institute of Electronic Structure and Laser (IESL) http://www.iesl.forth.gr/

Hellenic Institute of Marine Archaeology http://www.ienae.gr/

Underwater Archaeology http://www.underwaterarchaeology.gr/

Nautical Archaeology Program at Texas A&M University http://nautarch.tamu.edu/

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων http://www.sea.org.gr

Conservation Research Laboratory (CRL) http://nautarch.tamu.edu/CRL/

Official Website of The International Symposium on Archaeometry  http://www.ims.demokritos.gr/ISA/index.php

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» -ΕΚΕΦΕ «Δ» http://www.demokritos.gr/

Ζητήματα, που συνδέονται με συγκολλητικά υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται στην αρχαιολογική κεραμική

ISSUES ASSOCIATED WITH ADHESIVES USED ON ARCHAEOLOGICAL POTTERY

by P. Nel

The Centre for Cultural Materials Conservation,The University of Melbourne

«Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να προσδιορίσει τα θέματα, που σχετίζονται με τη χρήση των συγκολλητικών ουσιών, που χρησιμοποιούνται στην συγκόλληση αρχαιολογικής κεραμικής. Ρωτήθηκαν, συντηρητές  και αρχαιολόγοι από την Αυστραλία, για το τι συγκολλητικά χρησιμοποιούν. Με βάση τις απαντήσεις τους, πάρθηκαν ανάλογα δείγματα. Η μεθοδολογία ανάλυσης, που περιλαμβάνει υπεριώδη φθορισμό, χημικά spot tests και FTIR, εφαρμόστηκε σε αυτά τα δείγματα. Διαπιστώθηκαν αλλαγές, σε δύο εμπορικά προϊόντα, που δεν έχουν επισημανθεί από το επάγγελμα του συντηρητή. Αυτό δείχνει τη σημασία της παρακολούθησης τυχόν αλλαγής της  σύνθεσης, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ζητήματα που μπορεί να επηρεάζουν την απόδοση του συγκολλητικού και ως εκ τούτου απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Στη συνέχεια η μεθοδολογία ανάλυσης εφαρμόστηκε σε δείγματα συγκολλητικών υλικών, τα οποία αφαιρέθηκαν από κυπριακά αντικείμενα κεραμικής. Τέσσερα από τα πέντε δείγματα προσδιορίστηκαν επιτυχώς. Ο προσδιορισμός αυτός βοήθησε ώστε  να παρουσιαστούν τα θέματα, που σχετίζονται με τη γήρανση της νιτρικής κυτταρίνης.»

Για να δείτε το άρθρο πατήστε τον σύνδεσμο : http://www.ace.hu/curric/kesz/EMAC07_Nel.pdf

Ο καθαρισμός με laser ως μια τεχνική συντήρησης για διαβρωμένα μεταλλικά αντικείμενα

Laser Cleaning as a Conservation Technique for Corroded Metal Artifacts

by Yang Sook Koh

Για να δείτε τη διατριβή πατήστε τον σύνδεσμο : http://epubl.ltu.se/1402-1544/2006/02/LTU-DT-0602-SE.pdf

Αρέσει σε %d bloggers: