Category Archives: Συντήρηση Γυαλιού

Φροντίδα αρχαιολογικών αντικειμένων μετά την ανασκαφή – Μερικές συμβουλές για τους αρχαιολόγους

Caring for Artifacts After Excavation – Some Advice for Archaeologists

by KATHERINE R. SINGLEY

Καθώς η ανησυχία για τη μακροπρόθεσμη επιμέλεια των αντικειμένων αυξάνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μεγαλύτερη ευθύνη θα πέσει στον αρχαιολόγο και το βοηθό του εργαστηρίου να παρέχουν κατάλληλη φροντίδα για τα αντικείμενα κατά τη διάρκεια και μετά την εκσκαφή. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται διάφορα συστήματα για τη συσκευασία και την αποθήκευση του φάσματος των αρχαιολογικών αντικειμένων που βρέθηκαν σε ιστορικές τοποθεσίες στη Βόρεια Αμερική.

 

 

 

 

 

Για να δείτε το άρθρο πατήστε το σύνδεσμο : http://www.historycolorado.org/sites/default/files/files/OAHP/crforms_edumat/pdfs/1536.pdf

Βασικές μέθοδοι Συντήρησης Εναλίων Αρχαιολογικών Αντικειμένων

Basic Methods of Conserving Underwater Archaeological Material Culture

by Donny L. Hamilton

Για να δείτε το εγχειρίδιο πατήστε τον σύνδεσμο : http://www.history.navy.mil/branches/UA_%20Conserv.pdf

‘Ploughing’, an unusual form of corrosion of archaeological glass

by Vasilios LAMPROPOULOS, Antigoni LEAKOU and Athanasios KARAMPOTSOS

Το άρθρο αυτό αποτελεί μια προκαταρκτική μελέτη μιας συγκεκριμένης μορφής διάβρωσης (ploughing) αρχαιολογικού γυαλιού. Δέκα δείγματα από γυαλί, που παρουσιάζουν αυτόν τον τύπο διάβρωσης εξετάστηκαν με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) και αναλύθηκαν με διασπορά ενέργειας-ανάλυση ακτίνων-Χ (E.D.X.A.). Επιπλέον, τρία δείγματα του εδάφους, στο οποίο βρέθηκαν τα δείγματα, αναλύθηκαν με περίθλαση ακτίνων-Χ (XRD). Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει μια περιγραφή της συγκεκριμένης μορφής διάβρωσης, τα αποτελέσματα ορισμένων αναλύσεων των δειγμάτων και κάποια προκαταρκτικά συμπεράσματα.

Για να διαβάσετε το άρθρο πατήστε τον σύνδεσμο : http://www.cyf-kr.edu.pl/~ncbratas/pdf/full_leakou.pdf

Αντιστρεψιμότητα και ελάχιστη επέμβαση στην διαδικασία της συμπλήρωσης των κενών αρχαιολογικού γυαλιού

Reversibility and Minimal Intervention in the Gap-filling Process of Archaeological Glass
By Betlem Martínez, Trinidad Pasíes and Maria Amparo Peiró
Ε-conservation magazine

Σε πρόσφατη έρευνα στο Museo de Prehistoria της Βαλένθια (Μουσείο Προϊστορίας της Βαλένθια) και το Institut Valencià de Conservació i Restauració (Ινστιτούτο Συντήρησης και Αποκατάστασης της Βαλένθια), έχουν αναπτυχθεί διάφορες αναστρέψιμες μέθοδοι συμπλήρωσης, που βασίζονται στη χρήση συνθετικών φιλμς, όπως το τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο και το πολυπροπυλένιο, υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως στον τομέα της συντήρησης εγγράφων. Αυτές οι μέθοδοι έχουν εφαρμοστεί σε μια ποικιλία από συλλογές γυάλινων αρχαιολογικών αντικειμένων.
Το αρχαιολογικό γυαλί είναι ένα εξαιρετικά ευπαθές υλικό, που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ικανότητα, όταν αντιμετωπίζεται από τον συντηρητή. Γυάλινα αρχαιολογικά αντικείμενα είναι εύθραυστα, συχνά κατακερματισμένα και έχουν πολύ λεπτά τοιχώματα. Εκτός αυτού, παθαίνουν μεταβολές στη δομή τους, όταν βρίσκονται σε ακατάλληλο περιβάλλον.
Σε αυτό, λοιπόν, το άρθρο υποβάλλονται νέες προτάσεις, που αφορούν μία από τις πιο αμφιλεγόμενες διαδικασίες που διενεργούνται από το συντηρητή: τη μεταχείριση των περιοχών που λείπουν. Έχει αναπτύχθει μια εναλλακτική λύση που, ενώ είναι συμβατή με την αναστρεψιμότητα και την ελάχιστη επέμβαση, δεν εμποδίζει την διαδικασία ανάταξης, η οποία θα διευκολύνει την ανάγνωση του αντικειμένου.
Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο πατήστε τον σύνδεσμο: http://www.e-conservationline.com/content/view/1010

Ancient Glass, A GUIDE TO THE YALE COLLECTION

By R. A. Grossmann
YALE UNIVERSITY ART GALLERY, NEW HAVEN, 2002

Ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε ως μια εισαγωγή στο αρχαίο γυαλί μέσα απο τη συζήτηση συγκεκριμένων γυάλινων αντικειμένων του Πανεπιστημίου του Yale.

Για να το δείτε πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://artgallery.yale.edu/pdf/perspect/ancient_glass.pdf

Αρέσει σε %d bloggers: