Tag Archives: Κεραμική

Ζητήματα, που συνδέονται με συγκολλητικά υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται στην αρχαιολογική κεραμική

ISSUES ASSOCIATED WITH ADHESIVES USED ON ARCHAEOLOGICAL POTTERY

by P. Nel

The Centre for Cultural Materials Conservation,The University of Melbourne

«Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να προσδιορίσει τα θέματα, που σχετίζονται με τη χρήση των συγκολλητικών ουσιών, που χρησιμοποιούνται στην συγκόλληση αρχαιολογικής κεραμικής. Ρωτήθηκαν, συντηρητές  και αρχαιολόγοι από την Αυστραλία, για το τι συγκολλητικά χρησιμοποιούν. Με βάση τις απαντήσεις τους, πάρθηκαν ανάλογα δείγματα. Η μεθοδολογία ανάλυσης, που περιλαμβάνει υπεριώδη φθορισμό, χημικά spot tests και FTIR, εφαρμόστηκε σε αυτά τα δείγματα. Διαπιστώθηκαν αλλαγές, σε δύο εμπορικά προϊόντα, που δεν έχουν επισημανθεί από το επάγγελμα του συντηρητή. Αυτό δείχνει τη σημασία της παρακολούθησης τυχόν αλλαγής της  σύνθεσης, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ζητήματα που μπορεί να επηρεάζουν την απόδοση του συγκολλητικού και ως εκ τούτου απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Στη συνέχεια η μεθοδολογία ανάλυσης εφαρμόστηκε σε δείγματα συγκολλητικών υλικών, τα οποία αφαιρέθηκαν από κυπριακά αντικείμενα κεραμικής. Τέσσερα από τα πέντε δείγματα προσδιορίστηκαν επιτυχώς. Ο προσδιορισμός αυτός βοήθησε ώστε  να παρουσιαστούν τα θέματα, που σχετίζονται με τη γήρανση της νιτρικής κυτταρίνης.»

Για να δείτε το άρθρο πατήστε τον σύνδεσμο : http://www.ace.hu/curric/kesz/EMAC07_Nel.pdf

Η Ζωγραφική από τα Γεωμετρικά στα Ελληνιστικά Χρόνια

της καθηγήτριας Κλασικής Αρχαιολογίας Χρυσούλας Σαατσόγλου-Παλιαδέλη

Παρά την έλλειψη επαρκούς πρωτότυπου υλικού, η προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής ζωγραφικής και των δημιουργών της είναι όχι μόνο εφικτή αλλά και αποτελεσματική, ως ένα βαθμό, χάρη σε άλλες μορφές τέχνης, που αντανακλούν τις αναζητήσεις και αποτυπώνουν τα επιτεύγματα των μεγάλων ζωγράφων της ελληνικής αρχαιότητας.Ανάμεσά τους η αγγειογραφία αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή γνώσης για τη μεγάλη ζωγραφική των αρχαϊκών και των κλασικών κυρίως χρόνων.

Περιοδικό Αρχαιολογία: http://www.archaiologia.gr/

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο πατήστε το σύνδεσμο:

http://www.arxaiologia.gr/assets/media/PDF/migrated/1181.pdf

X-ray Radiography:case studies

Χρήση της Ραδιογραφίας ακτίνων-Χ σε αντικείμενα απο μέταλλο και κεραμικό, με σκοπό τη μελέτη της τεχνολογίας κατασκευής τους και τη ανάγνωση της κατάστασης διατήρησής τους.

VOYAGES IN TIME – HISTORICAL ARTICLE
Τον Αύγουστο του 1971, το πλοίο Πανδώρα χτύπησε σε ύφαλο και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πλήρωμα και φυλακισμένοι, οι οποίοι μεταφέρονταν στην Αγγλία. Μετά απο μερικά χρόνια, το 1977 το Πανδώρα βρέθηκε 110 χιλιόμετρα ανατολικά του Cape York, Peninsula. Ενώ, από το 1983, εννέα αποστολές συμπεριλαμβανομένης και της αρχαιολογικής ανασκαφής διεξήχθησαν και εφεραν στο φως περίπου 5000 αντικείμενα προς εξέταση. Μια μη καταστρεπτική μέθοδος εξέτασης, η Ραδιογραφία ακτίνων-Χ, χρησιμοποιήθηκε, με σκοπό την ανάγνωση της κατάστασης διατήρησης των αντικειμένων. Δυο περιπτώσεις Ραδιογραφίας ακτίνων-Χ σε μεταλλικά αντικείμενα παρουσιάζονται παρακάτω.

ΚΑΝΟΝΙ

ΕΞΑΝΤΑΣ

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.minniscomms.com.au/radiographer/articles.php?articleid=115

CONSERVATION OF POTTERY FROM THE MINOAN SHIPWRECK OF PSEIRA
Το υλικό προέρχεται από ένα πλοίο, που βυθίστηκε στα ανοικτά της ακτής της νήσου Ψείρας, κατά την περίοδο της Μεσομινωικής ΙΙ φάσης (ΜΜ ΙΙ). Το ναυάγιο, που ανακαλύφθηκε σε βάθος 50 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ανασκάφηκε από την Ελπίδα Χατζηδάκη (2005-2009). Το πλοίο βρέθηκε να μεταφέρει μεγάλο αριθμό αγγείων. Μερικά απο τα αγγεία αυτά, σαρώθηκαν από ακτίνες-Χ, προκειμένου να προσδιοριστεί η κατάσταση του τοιχώματος τους, ούτως ώστε να αποτραπεί περαιτέρω φθορά κατά τον καθαρισμό. Οι ραδιογραφίες ακτίνων-Χ αποκάλυψαν πρόσθετες πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες κατασκευής και εμφάνισαν μη ορατές περιοχες, οι οποίες καλύπτονταν απο σκληρες επικαθίσεις.

Το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί μέρος του ενημερωτικού δελτίου Volume 12 (Fall 2009) του INSTAP Study Center for East Crete. Για να δείτε το ενημερωτικό δελτίο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.instapstudycenter.net/PDFs/Newsletter/vol-12.pdf

LEAD-ALKALINE GLAZED EGYPTIAN FAIENCE: PRELIMINARY TECHNICAL INVESTIGATION OF PTOLEMAIC PERIOD FAIENCE VESSELS IN THE COLLECTION OF THE WALTERS ART GALLERY
Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν πολλές μέθοδοι εξέτασης. Μια απο αυτές είναι η Xeroradiography. Η τελευταία, μη καταστρεπτική τεχνική, εφαρμόστηκε, για να ερευνήσει τον τρόπο κατασκευής των φαγεντιανών των Πτολεμαίων. Η Xeroradiography είναι ικανή να ανιχνεύει μικρές διαφορές στην πυκνότητα στερεών αντικειμένων. Έχει ιδιαίτερη εφαρμογή στην εξέταση των κεραμικών, καθώς παράγει εικόνες μεγαλύτερης αντίθεσης από την κοινή ραδιογραφία ακτίνων-Χ. Αρθρώσεις, ραφές, φυσαλίδες αέρα, εγκλεισμάτων, καθώς και ο προσανατολισμός του κεραμικού σώματος είναι εύκολο να προσδιοριστούν με αυτή την τεχνική, τα οποία στην κοινή ραδιογραφία ακτίνων-Χ δεν είναι συνήθως ορατά .

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο πατήστε εδώ:
http://cool.conservation-us.org/jaic/articles/jaic39-02-001.html

Κεραμική, Pottery

ere you will find information about pottery classification…

Ceramic Vessel Parts

Ceramic Colour Attributes.

Colour is usually recorded using the «Munsell» colour chart system.

Use the Panetone Colour Chart to identify colour of pottery pieces.

General Attributes.

Identify the following:

 1. Decoration = Technique of application of decoration be it incised into the surface or applied to the surface.
 2. Glaze = Glassy, vitreous coating on either the outside or inside of the pottery piece.
 3. Maker’s Mark = Is there a stamp or mark somewhere on the item (usually the base) indicating the maker or pottery workshop.
 4. Paste = The material that the clay fabric is made from.
 5. Part of item = Rim, body, handle etc
 6. Function = jug, cooking pot, bowl etc
 7. Shape = Cylindrical, ovoid, sphere, ellipsoid, hyperboloid or cone.
 8. Colour of fabric.
 9. Hardness = Use the»Moh’s» Scale of hardness – generalization may be necessary here.
 10. Inclusions= what materials are included in the pottery to strengthen – see cross section of your pottery sherd before you restore the item.
 11. Core Colour = Is the cross section of a pottery sherd – even/uneven in colour? What does this indicate about the pottery? An uneven colour usually indicates that the pottery piece was fired at a lower temperature, possibly even in a pit kiln.
 12. Is there a slip, wash or glaze applied to the pottery? If this applied to decorate or protect the pottery?

Sample Examination

Roman Mortarium
Find Site: Vechten (Netherlands) Ancient Roman Fectio, a northern frontier town developed
under Claudius in the first century AD. Coins from the reign of Caesar Augustus have been found with this pottery.

A mortarium was one of a class of kitchen vessels from the Roman period. They are mostly hemispherical or conical bowls, and usually have heavy rims often with ornate «ogee» style edges, and with coarse sand or various grits embedded into the internal surface. They were used for pounding or mixing foods not unlike a present day mortar and pestle and are an important indication of the spread of Roman cooking styles across the Empire. Stamps on some early Roman mortaria record the name of the potter, from which it is possible to trace their movement between the pottery workshops.

Above you will see 3 pieces of a Roman Mortarium from a Roman fronteir fort of the first century, they are not necessarily all from the same original. The centre piece shows a major portion of the base and is a good example of the coarse grits that were embedded into the surface as an aid to the grinding of the food. A question studnets should research in a case like this is how would a person in ancient times use this mortaria? Would it be used with an elongated pestle and pounded or would the food be «rubbed» in a circular motion making full benefit of this gritted surface. They could research what types of cooking methods were used in the Roman Empire and  perhaps even try some Roman recipes. Contact us if you would like some infomation on Roman recipes.
Of note should be the shape or the rim, with the pronounded down hanginging lip. THe rim piece on the left is upside down wheras the one on the right is right side up. The pottery is a very hard mix which would be an impoetand requirement in mortaria due to its use. The insertion of the grit into the surface would help create a strong mix not unlike the use of blue metal in concrete today. This insertion of pieces of hard matter such as grit, shell, silicas etc is called the «grog» in pottery making. The piece is a pale buff colour and remains fairly clean or «unstained» from use, though if you examine the surface of the base in the centre you will note the grit pieces are very heavily worn whereas originally they would have protruded above the surface toi create the grinding function.

Παραπομπή:  Interactive Ancient History δείτε το άρθρο εδώ: http://historicconnections.webs.com/studentsresearchpage.htm

Αρέσει σε %d bloggers: